สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคา งานก่อสร้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและระบบรวบรวมน้ำเสีย 200 ลูกบาศก์เมตร/วัน รพ.ศรีณรงค์ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดนัย ปานทอง 04-12-2561 508 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดราคา งานก่อสร้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและระบบรวบรวมน้ำเสีย 200 ลูกบาศก์เมตร/วัน รพ.ศรีณรงค์ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)